به گزارش خبرگزاری علمی و فناوری از فارس، جلسه هم‌اندیشی اعضای مرکز رشد، خلاقیت و فناوری شهید دکتر غلام عباس رنجبر و سازمان بسیج علمی، فناوری و پژوهشی استان فارس با حضور یاسر دهقانی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس، حسین پناهی، جانشین سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس، مهندس ایزدی فر، عضو مرکز رشد، مهندس سیدی، عضو مرکز رشد، محمدرضا رنجبر، مدیر مرکز رشد، خلاقیت و فناوری شهید دکتر غلام عباس رنجبر، علیرضا باقری، عضو مرکز رشد، مهندس حق گو، عضو مرکز رشد، سید محمد حسینی، عضو مرکز رشد در محل سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری برگزار شد.

در این نشست پیرامون رشد و گسترش مرکز رشد و خلاقیت و نیز لزوم استفاده از تجربه شرکت‌هایی که پیش‌ازاین در این مراکز حضور داشتند و اقدام به تجربه نگاری شرکت‌های کنونی صحبت شد.

در انتهای جلسه دکتر یاسر دهقانی از دستاوردهای اعضا تقدیر و تشکر کردند.